top of page

Stichting The Art Foundation

Stichting The Art Foundation heeft als doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van (de ontwikkeling  van) kunst en cultuur en deze toegankelijk te maken voor een gevarieerd publiek. Hierbij zal in de regel het verbinden van kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen een rol spelen.

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. J. Kanis - Voorzitter

Dhr. Ch. Zweers -  Secretaris

Dhr. T. Boskamp - Penningmeester

Dhr. P. Janson - Algemeen Bestuurslid

Deze doelstelling zal worden behaald door het initiëren en realiseren van projecten. In 2019 is de stichting begonnen met het meerjarige project  'Trekvaart in beeld' waarbij beelden worden gerealiseerd langs de trekvaart. Meerdere projecten zullen volgen.

 

Beleid 2023: 

De mural  onder het viaduct bij de Maassluiseweg wordt gerealiseerd en de Jongkind Arrangementen gaan wederom van start in Maassluis. Wanneer er voldoende feedback is van passagiers wordt geëvalueerd en voor het volgende seizoen op uitbreiding naar Vlaardingen en Delft. Dit dient de regio Zuid-Holland, in het bijzonder Delft, Midden-Delfland, Maassluis en Vlaardingen de trekvaart en de kunstenaar Jongkind bekend te maken voor een gevarieerd publiek. Zo wordt er in de regio nieuwe culturele ervaring toegevoegd met behulp van kunst en erfgoed voor een breed scala aan bezoekers, bewoners, dagrecreanten en toeristen.  

 

 

Beleid 2024/25: 

Daarnaast worden nieuwe project initiatieven voorbereid waaronder 'Family life' door Willemien in Midden- Delfland, 'Strong Women' in Vlaardingen en het sculptuur 'Heen en weer' voor de beeldenroutelangs de trekvaart.

 

Een uitbreiding van het Jongkindproject met het aantal markeringstegels en een toevoeging van een Augemented Reality en/of gesproken component moet de vaar en fietsroute richting Delft weer een extra impuls geven.

Door permanent aandacht te vestigen op ons (water)erfgoed en kunstontwikkeling aan de hand van het leven van Johan Barthold Jongkind door middel van guided tours moet verder doorontwikkeld worden onder andere door meer publiciteit en betere samenwerking met rondvaart ondernemers.

 

Inkomsten en verloning

Inkomsten uit arrangementen of lezingen en donaties zijn zonder winstoogmerk en komen ten goede van het gestelde doel van de stichting.

Het bestuur ontvangt geen verloning voor hun bestuurlijke taken.

Eventuele onkosten voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken kunnen wel worden vergoed en worden tot een minimum gehouden. 

 

De stichting werkt met (conceptuele) kunstenaars en huurt indien nodig professionals in om een project te leiden en uit te voeren en vrijwilligers te coördineren.

Beleidsplan 2022/2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

anbi-logo1-1.jpg
bottom of page