top of page

Stichting The Art Foundation

Stichting The Art Foundation heeft als doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van (de ontwikkeling  van) kunst en cultuur en deze toegankelijk te maken voor een gevarieerd publiek. Hierbij zal in de regel het verbinden van kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen een rol spelen.

Het bestuur bestaat uit:

                                          Dhr. J. Kanis,                      Voorzitter 

                                          Dhr. Ch. Zweers,               Secretaris

                                          Dhr. R. Willemse,              Penningmeester                                 

                                          Mevr. N. Groenewegen   Bestuurslid  

 

 

Deze doelstelling zal worden behaald door het initiëren en realiseren van projecten. In 2019 is de stichting begonnen met het meerjarige project  'Trekvaart in beeld' waarbij beelden worden gerealiseerd langs de trekvaart. Meerdere projecten zullen volgen.

 

Beleid 2022: 

De mural  onder het viaduct bij de Maassluiseweg wordt gerealiseerd en de Jongkind Arrangementen gaan van start in Maassluis als een trial. Wanneer er voldoende feedback is van passagiers wordt geevalueerd en voor het volgende seizoen op herhaling in Maassluis , maar ook vanuit Vlaardingen gevaren. Dit dient de regio Zuid-Holland, in het bijzonder Midden-Delfland, Maassluis en Vlaardingen, de trekvaart en de kunstenaar Jongkind bekend te maken voor een gevarieerd publiek, opdat er meer bezoekers komen (bewoners en toeristen).  

Daarnaast worden nieuwe project initiatieven voorbereid waaronder Family life door Willemien in Midden- Delfland, Strong Women voor 750 jaar Vlaardingen en het sculptuur 'Heen en weer' voor de beeldenroutelangs de trekvaart. Een uitbreiding van het aantal tegels en een toevoeging van een Augemented Reality component moet de vaar en fietsroute richting Delft weer een extra impuls geven.

Inkomsten en verloning

Inkomsten uit arrangementen of lezingen en donaties zijn zonder winstoogmerk en komen ten goede van het gestelde doel.

 

Het bestuur ontvangt geen verloning voor hun bestuurlijke taken. Eventuele onkosten voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken kunnen wel worden vergoed, maar worden tot een minimum gehouden. 

 

De stichting heeft geen directeur maar huurt indien nodig professionals in om een project te leiden, uit te voeren en vrijwilligers te coördineren.

Beleidsplan 2022/2023

anbi-logo1-1.jpg
bottom of page