top of page
jongkind_cahier_site-6.jpg

Ets, onderdeel cahier vue de Hollande, Jongkind 1862

jongkind.jpg

Schilderij, Jongkind, datering onbekend, particuliere collectie

Van 1846 tot zijn dood in 1891 verbleef Jongkind vooral in Frankrijk. Zijn schilderijen met het Hollandse landschap vonden in dit land gretig aftrek. Daar gebruikte hij tekeningen uit zijn vroege schetsboeken en zette ze om in etsen.

 

Cahier

Met etsen is het maken van meerdere afdrukken mogelijk waarmee zijn kunstwerken een groot publiek konden bereiken. In 1862 stelde Jongkind een cahier samen met verschillende Hollandse landschap. Eén zo’n afbeelding ‘Les deux barques à voile’ uit 1862 geeft de Vlaardingsevaart weer.

Later heeft Jongkind op basis van de ets een schilderij gemaakt. Dat het schilderij gemaakt is op basis van de ets is te zien omdat de ets altijd in spiegelbeeld wordt afgedrukt. Bij uitzondering wordt er ok een tegendruk gemaakt waardoor de afbeelding en de handtekening weer normaal te zien is. Dat Jongkind hiermee stoeide in het begin is te zien als verschillende etsen naast elkaar gelegd worden. Je ziet dan een heel stuntelige handtekening in een poging om deze in de ets in spiegelbeeld aan te brengen.  De originele tekening die in een van zijn eerste schetsboeken gevonden is heeft wel de juiste kijkrichting.

9. Jongkind.jpg

Schets, Jongkind omstreeks 1837-1843, Collectie Louvre

Ervaar Oude Meesters nu_Jongkind onderweg.jpg

Foto huidige situatie achter schilderij ter vergelijking

Rechthuis

Het pand aan de kade is het voormalige rechthuis van Zouteveen. In de zeventiende en achttiende eeuw werd hier recht gesproken en kon men er een borreltje drinken. Ook hield de eigenaar enig vee. De woning lag erg gunstig ten opzichte van de waterwegen. Vlakbij was het overzetveer, dat het pad langs de Trekvliet met de Vlaardingsekade verbond. De trekschuiten van Maassluis-Delft en Vlaardingen-Delft passeerden dagelijks een aantal keren het rechthuis.

 

In de negentiende eeuw verviel de herbergfunctie en werd het pand hoofdzakelijk voor het boerenbedrijf gebruikt. Hieraan kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw een einde. Jongkind kende deze locatie goed. Vanaf dit punt was in de negentiende eeuw onder meer de Dorppoldermolen te zien. Inmiddels zijn de meeste windwatermolens uit het landschap verdwenen, maar de vaart, de kade en het voormalige rechthuis zijn gebleven.

Bron:  Jacques Moerman, historische verenging Midden-Delfland

bottom of page