top of page

INSPIRATIE DOOR JEUGD IN VLAARDINGEN

DE STADSKRAAN

kraan_edited.jpg

Foto van schets Jongkind: Bark en boten met kranen, origineel in collectie Musée d'Orsay 

Jongkind groeide op in zowel Vlaardingen als Maassluis met het decor van havens aan de ene kant en wijd uitgestrekte polders aan de andere kant.  De havens lagen vol met schepen. In de haven van Vlaardingen (Westhavenkade) en aan de haven van Maassluis (Haringkade) stond in Jongkinds jeugd een stadskraan.

 

De kraan was onderdeel van het dagelijkse leven van de jonge Johan Barthold. Hij woonde er vlakbij en bovendien was zijn vader inner van accijnzen van in en uitgaande goederen, dus hij had een soort douane functie.

 

De kraan diende om de goederen van de inkomende barken te halen. De goederen werden gewogen op de waag en op basis van gewicht werd belasting betaald.

 

Geen wonder dat Jongkinds' oog veel later in zijn leven in Frankrijk op deze bijzondere kraan viel...

 

 

Trekschuiten

 

De trekschuiten verspreidden de goederen verder in het land waar de grote schepen konden komen. In Vlaardingen werden de goederen eerst op paard en wagen gehesen omdat de trekschuiten niet in de overvolle haven mochten komen. In die tijd lag de haven van Vlaardingen nog vol met vissersboten voor de haringvangst.

In 1808 waren er in Vlaardingen 3 vertrekpunten voor de trekschuit, vanaf de Waal, vanaf de Kortedijk en vanaf de Biersloot. Langs de kades werden de schepen bevoorraad en de vangsten gelost; per trekschuit werden de producten naar het achterland vervoerd.

Het trekvaartennetwerk vormde meerdere eeuwen lang de belangrijkste manier van transport in het waterrijke Nederland. De trekschuit was een snelle en betrouwbare verbinding en zorgde voor een betere concurrentiepositie van de steden. Er wordt daarmee ook gericht op de core business (handel en nijverheid) van de oude Hollandse steden.

Al in de veertiende eeuw werd de Vlaardingse oude Haven met deze trekvaart verbonden via oorspronkelijke drie sluizen, de reden dat we nu nog spreken van de Vlaardinger Driesluizen.

In 1654 werd Vlaardingen aangesloten op de trekschuitverbinding tussen Delft en Maassluis. Op deze verbinding kon verse vis snel naar de markt in Delft worden vervoerd.I

De trekschuiten hebben nog tot 1891 via de officiële dienstregeling personen en goederen vervoerd naar Delft. De verbinding werd door Delft opgeheven door de modernisering in vervoer. In Vlaardingen hebben zelfstandige schippers nog tot 1920 doorgevaren.


bottom of page